Kalenderen siger forår – men jorden er igen her til morgen hvid af sne/hagl. I sidste uge kunne vi bygge snefigurer og i weekenden regnede det! Vejret er meget omskifteligt – og jeg kan godt forstå at børnene syntes det er svært med hensyn til påklædningen når de skal ud.

De sidste par uger har stået i gymnastikkens tegn – og der er stor fremgang! I dag så vi meget strakte arme da vi øvede efter morgensang. I kan godt glæde jer til at se jeres børn i Hover Fritids-og Kulturcenter fredag aften.

Programmet for aftenen ser således ud:

18.00                  Faneindmarch (friskolen deltager ikke i indmarchen)

Mor, Far og barn

Puslinge

0.-4. kl.

5.-9. kl.

Tak til trænere og hjælpetrænere

Friskolen

Onsdagstræning

Karen Marie og Sørens knægte

Vi vil gerne mødes med eleverne (omklædte) i foryen, når der er ”Tak til trænere og hjælpetrænere”. Det kan være svært at sige hvad tidspunkt det er – men vær gerne i hallen senest kl. 18.30. Når vores opvisning er færdig, så har I fri og må tage hjem😊

I næste uge tager lærerne i sommerhus for at starte på planlægningen af skoleåret 2023-2024. Torsdag den 23. marts og fredag den 24. marts har alle elever fri kl. 12.30. Fredag den 24. marts er der nu én forældre der har meldt sig på banen, men jeg er helt sikker på, at hun gerne vil have noget selskab. Som tidligere nævnt i Landsbyliv og tidligere udsendt mail, så planlægger lærerne dagen. Har du/I tid, lyst, mulighed for at være her på fredag, så send gerne snarest en  mail til friskolen.

Fælles friskoledag

Fredag den 28. april står der fælles friskoledag i kalenderen. En fælles friskoledag hvor vores elever skal mærke ”suset” af at være friskoleelev sammen med eleverne fra Grønbjerg, Ølstrup, Velling, Højmark, Herborg og Stadil-Vedersø Friskoler. Men…en friskole har meldt afbud og en anden friskole har vi ikke hørt fra, så vi har i ledergruppen besluttet, at Fælles Friskoledag udskydes til foråret 2024. Vi vil på det næste ledermøde fastsætte en dato, så alle får den i kalenderen😊

Nyt fra bestyrelsen

Hvem skal blive de heldige??
Vi håber på et rekordstort fremmøde til skolens og støtteforeningernes generalforsamlinger torsdag d. 30. marts fra kl. 19.00.
Kom og gør din stemme gældende. Skolebestyrelsen har stor indflydelse på børnenes hverdag.
Der er 4 på valg. Anja, Helle og Elena genopstiller. Klaus K. stopper.

NB! Til forældremødet nævnte vi, at I helst ikke skal foreslå nogen til bestyrelsen, hvor I ikke kender hans/hendes holdning til det. Kender du en perfekt kandidat, skal vedkommende vide, at du gerne vil foreslå ham/hende til bestyrelsen. Det behøver ikke være en forælder. Vedkommende skal blot være indmeldt i skolekredsen (25 kr.)

Er du selv interesseret eller har din foreslåede kandidat brug for at tale med bestyrelsen om indholdet i tjansen, er I altid velkomne.  Giv et kald eller kontakt os på bestyrelsen@htfri.dk.

Vi byggede Lego og lavede film…
1000 tak til alle fremmødte til det store forældremøde. Uheldigvis et noget amputeret antal grundet sygdom. Det var en genial måde at få et indblik i børnenes hverdagsliv i de to ”skole-poster” med Toontastic og Kahoot. Børnene havde en fest med at se jeres film med Molbo-historier.

Der blev snakket om hygge, kompetencer og fællesskab over legoklodser, og I var HELT ærlige til alle vores ja/nej spørgsmål hos bestyrelsens 2 poster.  Tak for det. Sidstnævnte gav især nogle fine indsigter, som vi tager med i det videre arbejde.

Der er kommet god feedback på form og indhold. Tak for det. Både lærerstaben, Tina og bestyrelsen sætter STOR pris på feedback. Det gælder også i det daglige.

De færreste byrder er tunge, hvis vi løfter i flok…
Torsdag d. 4. maj (dagen før vores aller sidste St. Bededag) holder vi vores forårs-arbejdsaften. Vi glæder os til at være sammen med jer alle. Der er mange gode opgaver. Sæt kryds i kalenderen. OG som altid kan I forvente super lækker forplejning.

Weekendrengøring

Lørdag den 18. martsBirthe og Jesper
Irina og Mads
Lørdag den 25. martsAnn-Katrine og Leon
Bestyrelsen
Lørdag den 1. aprilTheresa og Jesper
Helle og Thomas