Der er personale på friskolen hver dag fra kl. 7.15.

Det er muligt at tale med skolelederen fra 7.15-8.15.

Sekretæren træffes tirsdag.

Tina Sønderskov – 21497670
Skoleleder, klasselærer

Helene Kviesgård
Husassistent

Maria Møller Iversen
Matematik, 3K

Hanne Arberg
Klasselærer, dansk, engelsk og matematik

Peter Østergaard,

Naturfag, samfundsfag, fysik/kemi,

Inger Kold

Spiller til morgensang

Birger Rocatis
Serviceleder

Sally Vestergaard
Sekretær 

Debbie Elkjær
Klasselærer, dansk, engelsk og billedkunst

Stella Lorensen
Klasselærer, dansk, billedkunst, håndværk og design

Peter Slet
Støttelærer, engelsk

(billede er på vej)

Grethe Christensen

Musik