Lektier

Til mandag d.19. april:

Alle: Ark med vendinger

7. klasse, Stavevejen 5, s. 16-24 og 8. klasse, Stavevejen 6, s. 49-57

Til onsdag den 21. april:

Vær en god hemmelig ven!

På www.bornetelefonen.dk under “Mit problem er…” Vælg et brev. Du skal kunne genfortælle brevet og læse svaret højt på klassen.

NATURFAG! Husk jeres noter til FFO Drikkevand! Vi skal arbejde videre med at skrive en problemstilling der skal undersøges… Når problemstillingen er formuleret, så skal der supplerende emner på. Hilsen Peter Ø.

Til fredag den 23. april:

Kommaregler – ark