Hover-Torsted Friskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i Ringkøbing-Skjern kommune.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra forældrekredsen, og vælges demokratisk ved den årlige generalforsamling. Der er 7 medlemmer, som mødes med friskolens leder og en lærerrepræsentant ca. 9 gange om året.

Bestyrelsens opgaver og beføjelser kan du se i skolens vedtægter.

Bestyrelsen består af:

  • Helle Andreasen (Laust i 6. kl., Thilde i 4. kl. og Sofus i 3. kl.)
  • Søren Vindelbo (Signe i 3. kl. og Mie i 2. kl.)
  • Anja T. Østergaard (Viggo i 4. kl.)
  • Benny Thomsen (Lærke i 6. kl. og Asbjørn 1. kl. )
  • Povl Sørensen (ingen børn på skolen)
  • Klaus Kristensen (Freja i 5. kl. og Jens i 2. kl.)
  • Elena H. K. Jensen (Tobias J. i 7. kl. Tilde i 4. kl. og Thea i 2. kl.)

I er ALTID velkomne til at tage fat i os, hvis I har spørgsmål til vores arbejde eller andet vedr. skolen.

Formanden kan kontaktes på 21902690.