Hover-Torsted er en uafhængig selvejende uddannselsesinstitution i Ringkøbing-Skjern kommune.

Bestyrelsen på friskolen er valgt ved en demokratisk afstemning, sammensat af repræsentanter fra forældrekredsen ved den årlige generalforsamling. Den består af 7 medlemmer, som holder møde med friskolens leder og en lærerrepræsentant 9 gange om året.

Bestyrelsens opgaver og beføjeelser er vedtaget og beskrevet i skolens vedtægter.

Bestyrelsen har den endelige myndighed, samt ansvaret for skolens drift og økonomi.

I øjeblikket består bestyrelsen af følgende:

FormandHelle Andreassen
NæstformandBenny Thomsen
SekretærRine Bakkestrøm
KasserMichael Ahm 
PRRine Bakkestrøm
Praktisk udvalgMichael Ahm, Søren Vindelbo (+ fyransvarlig)Anna-Marie Dam Kristensen, Poul Sørensen (+ kontakt til Støtteforeningen samt fyransvarlig)