Bestyrelsens beretning 2019

Så gik der endnu et år – ja faktisk næsten halvandet, da vi jo desværre har været nødt til at udsætte vores generalforsamling pga. Covid-19. Men nu er vi her og det er skønt der er blevet åbnet lidt op igen i Danmark.

Men 2019 gik godt, Tina og resten af personalegruppen har styr på det og løser de opgaver/problemer der skulle opstå. Personalegruppen er altid omstillingsparate og villige til at yde en ekstra indsats – tak for det.

Også tak til forældrene for jeres engagement i skolen – uden jer ingen skole

Vi har stadig en sund økonomi som har resulteret i, at der har været råd at der er kommet nyt tag på værkstedbygningen og nye tagrender på dele af skolen.

2019 blev et år med udskiftning i lærerstaben, Birgitte valgte at stoppe og søge tilbage til tandlægeerhvervet – Charlotte blev ansat i et vikariat for skoleåret. Ny sekretær – Sally, som vi er meget glade for, hun har virkelig styr på tingene.

Igen mange aktiviteter både i huset men også ude, bl.a. storlejr som var helt anderledes i 2019, da den foregik inde midt i København, så ingen teltpløkker, bål mm, men masser af kulturelle oplevelser. En fantastisk tur, hvor børnene virkelig viser, hvor meget de kan uden mor og far.

Aktiviteter på skolen i både påske- og sommerferie med Morgan som primusmotor, fedt 😊

Skuespillet i 2019 handlede om en masse forskellige spil, det univers vores børn gerne befinder sig i – Gameshakers, flot og som altid en fornøjelse at se børnenes engagement denne dag.

Stort forældremøde med snak om mobilvaner, brug af computer mm, skønt med den store opbakning fra skolens familier.

Fælles møde med de fem andre friskoler om ordblinde med Christian Bock, super godt arrangement, der godt kan gentages – måske med et andet emne. Men dejligt at se den store opbakning fra alle friskolerne til noget fælles.

Arbejdsaftenerne har vi jo også haft, de er vigtige både for at holde vores friskole flot men ikke mindst det sociale, det må vi ikke glemme.

Legepladsen er stadig undervejs – er der nogen der vil være med i projektet, så er det med at melde sig på banen – jeg er sikker på alle hænder kan bruges.

Tak til Rudy og Michael for deres indsats i bestyrelsen.

/Anna Marie Dam Kristensen

Formand

Bestyrelsesberetning for 2018

Endnu et år hvor vi med Tina ved roret er ført sikkert igennem, stor tak for din kæmpe indsats sammen med resten af personalet. I er altid omstillingsparate, har samarbejdsvilje og en evne til at få tingene til at lykkes, tak for det.

Også tak til forældrene for jeres engagement i skolen.

Sund økonomi som har resulteret i, at der har været råd til at købe nye pc’er til 3.-.4. klasse, nye IPads, ny belysning i flere klasselokaler, der kommer nyt tag på værkstedbygningen og nye tagrender på dele af skolen.

Vandskade i køkkenet – tog lang tid, men nøj hvor er det blevet godt, tror alle nyder det. Igen viste personalet stor overbærenhed og vilje til at tingene skal lykkes, for det var en udfordringen i den periode, da det greb meget ind i deres hverdag.

Udskiftning i lærerstaben, 2 nyansatte lærer Debbie og Hanne, Morgan som hjælpelærer samt Peter i virksomhedspraktik. Afsked med Vinni, Sofie og Anita

Mange aktiviteter både i huset men også ude, bl.a. SSP-dage, fun for all på Staby, lille lejr, trivsel i DGI-huset, fagdage, temauger.

Fantastisk skuespil igen i år i Astrid Lindgrens verden, hvor I får alle børn engageret, på det niveau de er, dejligt at se.

Stort forældremøde med Karin Torp, skønt med den store opbakning fra skolens familier. Hun var meget inspirerende at høre på.

Besøg af Verdensbørns Grundskole, som gav omtale i friskolebladet – til stor misundelse fra de andre friskoleledere. Og det åbnede et vindue for at genbesøg som sker på vores storlejr, spændene om der kan sættes et telt op på en asfaltplads 😉

2 * arbejdsaften, igen dejligt med stor opbakning, det gør vi har en velholdt skole, som børnene trives på.

Ønske om legeplads – meld jer til at være med til at udvikle den.

Flere elever gennem året, fantastisk at folk ”ude fra” har fundet os, nu skal vi bare have dem til at vælge os allerede fra 0. klasse.

Anna-Marie Dam Kristensen

Formand