Evaluering er et vigtigt redskab på friskolen for den fremadrettede faglige proces i undervisningen og elevens generelle trivsel på skolen.

Hvert år bliver der foretaget en læseprøve og en matematikprøve i 2. og 6. klasse. Derudover vil der i de øvrige klassetrin også blive foretaget relevante læseprøver og evt. staveprøver.

I samråd med skolens læsevejleder gennemgås læseprøverne, og det fremadrettede forløb tilrettelægges for det enkelte barn og klassen generelt. Ved behov efterfølgende kan der foretages individuelle læseprøver for at afdække evt. indlæringsmæssige problemer og et evt. behov for specialundervisning.

Resultaterne viser i øvrigt, at vi fagligt ligger fuldt på højde med landsgennemsnittet.