I forbindelse med skolårets fokuspunkt vedrørende Friskolens værdier – ‘åbenhed over for forskelligheder’, blev der i skoleåret 2011/2012 indført et nyt fag på skemaet for 3.-7. kl. Fra skoleåret 2015/2016 har alle elever nyheder.

Hver fredag bliver der vist og snakket om forskellige nyheder der er sket i den forgangne uge. Det giver anledning til mange gode snakke og diskussioner, og børnene bliver mere bevidste om deres omverden og åbne over for, at mennesker er forskellige, og det skal der være plads til. De bliver samtidig bedre til at argumentere for deres holdninger.