I skoleåret 2020-2021 er der 67 super skønne børn i 0. kl. – 8. kl på Hover-Torsted Friskole. 

Børnene er fordelt således:

0. kl. 5 elever

1. kl. 7 elever

2. kl. 4 elever

3. kl. 6 elever

4. kl. 8 elever

5. kl. 8 elever

6. kl. 10 elever

7. kl. 8 elever

8. kl. 11 elever