Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Undervisningen veksler mellem sang, rytme-lege, små samspilsstykker, dans og musikforståelse.

Undervisningen er for elever i 0. – 6. klasse.