Til Naturfag torsdag 22.9. bedes I spørge om I må installere app’en Inaturalist (inaturarlist). Hvis I ikke må, så klarer vi det ved at sende billederne til mig eller jeg tager et foto af jeres skærm, men det letteste er, hvis I har app’en. Hilsen Peter Ø.

FAST – HVER DAG

Matematik: Øve tabellerne og de tilhørende gangestykker hver dag – gerne i 10 min.

Dansk: Læse i 20 min.

Uge 40

Matematik mandag – 6. klasse: Færdig med alle opgaver minus opgave 2 på denne side

Tysk: Medbring et billede af dig og din familie. Det må gerne være printet på papir og fylde cirka en halv A4-side. Vi skal nemlig begynde at lave foldebøger med overskriften “Meine Familie und ich”.

Uge 38

Madkundskab 5.-6. klasse d. 21. september

Se videoen

Find prisen på én suppe (brug en opskrift på gocook.dk og find priserne på nemlig.com)

Dansk

Vi sluttede uge 37 med diktat, det gik godt.

Nogle havde øvet, andre ikke – vi øver os i at øve.

Lektier: til og med side 8 i Stav 5. (De har haft timerne i sidste uge til det og de fleste er enten færdige eller mangler meget lidt)

Vi skal også læse bogen “Bumsen” – det er en lille kort sjov bog.

Vi arbejdet med at finde tillægsord og udsagnsord i tekster, og snakker om hvad de gør ved teksten.

Uge 37

Madkundskab 5.-6. klasse til onsdag

Side 7 om hotdogs og grundsmage

Dansk:

I Stav 5 skal vi arbejde med kapitel 2 side 6-9

fredag laver vi DIKTATEN Mountainbiken

I springbrættet arbejder vi med “Kom igang igen kapitlet”

Uge 33

Madkundskab i 5.-6. klasse

Onsdag d. 24. august

I skal hver især lave en undersøgelse omkring de fem grundsmage hjemme til næste gang.

I skal finde mindst tre fødevare i jeres eget hus, som smager hhv. sødt, surt, salt, bittert eller omami.

Se det udleverede ark med grundsmagene.

I skal lave en liste over, hvilke fødevare i fandt og inddele dem efter grundsmagene. I skal altså smage på forskellige fødevare og ud fra det i smager kategorisere dem