Denne sorgplan er udarbejdet for at gøre det muligt for Friskolens personale at være til hjælp i forskellige krisesituationer, hvor en elev eller andre bliver ramt af sorg. Det skal være en hjælp til de ramte, at den nære omverden er forberedt på at reagere hjælpende og aktivt i svære situationer. Disse situationer er:

  1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer og lignende
  2. Når et barn mister – i nærmeste familie
  3. Når skolen mister – en elev – en lærer

For at tage del i kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske.
Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

1. Skilsmisse,alvorlig sygdom, kaossituationer   og lignendeNår en af disse situationer erfares, orienteres   klasselærer. Klasselæreren er forpligtet på, at alle omkring klassen,   servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson (en   anden kollega, tolæreren) kontakter hjemmet for at finde ud af: –          Hvad der skal gøres–          Hvem der skal orienteres–          Hvilken rolle skolen skal tage på sig 
Når et barn mister   – i nærmeste familieVed dødsfald orienteres hele personalet. Der anvendes samme procedure som i ovenstående Snak med forældre, inden vi snakker om, hvordan eleven   fortæller klassen det. Lærerne snakker sammen, når forældre, elever og lærer har   snakket sammen. Skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd. Sker dødsfald i ferien, underrettes personalet med det   samme, og der gennemføres det, der er muligt af planen aktuelt, og handlinger   i forhold til personale og kammerater udføres umiddelbart efter skolestart. Det bør aftales med efterlevende, hvordan klassen følger   op, – blomster på gravsted på fødselsdage og lignende. 
Når skolen mister –   en elev – en lærerMan foretager de samme handlinger som i de foregående   situationer.Alle forældre orienteres. Skolens forslag til   mindehøjtidelighed drøftes med forældrene.Klasselærer sørger for opfølgning.
Det vanskeligeAt tage initiativ, kontakt….at handle.Det gælder naturligvis først og fremmest dem, der er   kommet i den svære situation.Men det gælder også mennesker, der befinder sig i kredsen   omkring, – her skolens personale og kammerater. En sådan situation vil kræve opmærksomhed, tillid og   fortrolighed. Der vil være følelser involveret – og måske vil følelsen af at   være andre til besvær være tyngende.