Sådan bliver du elev hos os

På Hover-Torsted Friskole optager vi løbende elever på alle klassetrin. Det betyder, at I ALTID er velkommen til at kontakte skolen, hvis I er nysgerrige på om Hover-Torsted Friskole er noget for jer. Vi kan kontaktes på på 97333050 eller 21497670. Vi træffes også på mail: kontakt@hovertorstedfriskole.dk

Rundvisning og orientering

Hover-Torsted Friskole er et aktivt tilvalg, og vi viser meget gerne vores skole frem. Det er vigtigt, at I som evt. kommende forældre og elev kommer forbi og mærker stemningen, måden vi er sammen på og hører mere om vores skole. Det er også vigtigt, at vi taler om skolens holdningsmæssige ståsted, forældreforpligtelser, økonomi og skolens hverdag i øvrigt.

Skolen forbeholder sig ret til at foretage en vurdering bl.a. på baggrund af vores møde og kontakt til afgivende skole. Hvis både forældre og skole ønsker at gå videre med optagelsen, og vi har plads, er det kort fra tanke til handling.

Indskrivning

Hvert år i januar, åbner vi dørene til indskrivning for interesserede og kommende elever på friskolen.

Her får I lejlighed til at møde nogle af friskolens lærere, se vores fantastiske rammer, og høre hvordan det er at gå på Hover-Torsted Friskole. 

Det er ikke nødvendigt at melde dig til indskrivningen. Tjek vores kalender for nærmere dato.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag og mærk stemningen.

Friskole i år eller næste år?

Skulle I som forældre være i tvivl om, hvorvidt jeres barn skal begynde i skole til sommer eller vente et år, står skolen gerne til rådighed med rådgivning herom. Kontakt os og vi finder en dag sammen, hvor vi kan snakke om dit barn.

Kontakt gerne friskolen

Kan du/I ikke vente til skoleindskrivningen, så kontakt endelig friskolen på 97333050 eller 21497670, vi træffes også på mail: kontakt@hovertorstedfriskole.dk.