Friskolen er forældrenes og børnenes skole. Vi lægger stor vægt på, at skolen altid er åben for forældrene, men også for bedsteforældre og andre interesserede.

I løbet af skoleåret har vi mange forskellige arrangementer på skolen – nogle traditioner gennem mange år – andre er nye initiativer.

Hvert år er der fx. fællesspisning, 2 x arbejdsaften, forældremøder, høstmarked, julehyggeaften, skoleteater m.m.

Dertil kommer vores åben morgensang, der afholdes 4 gange om året. Her synger vi sammen og bliver præsenteret for nogle af børnenes projekter fra deres hverdag på friskolen.

Det har stor betydning, at forældre/familie og lokalsamfundet generelt bakker op om disse ting.

Det er med til at gøre skolen til et aktivt og levende sted for alle, også for de, som ikke har direkte tilknytning til skolen.