Formålet med danskundervisningen er delt på flere områder; det talte sprog, det skrevne sprog – læse og skrive, sprog, litteratur og kommunikation, læsning af fiktion og fakta. Dette er områder eleverne på alle klassetrin skal igennem hvert år. 

Undervisningen foregår på mange forskellige måder og med mange forskellige metoder, i klassen, enkeltvis, i grupper og i grupper på tværs af klasser.

Der arbejdes med fælles og individuelle læsebøger, grammatik og stavetræningshæfter, projekter givne eller selvvalgte m.m. 

Det talte sprog

 • genfortælle et hændelsesforløb med eller uden hjælp
 • bruge talesproget i samtale og samarbejde med de andre elever og lærer
 • tale om tekster, eleven har hørt, set eller læst
 • udtrykke sig sammenhængende og varieret såvel mundtligt som skriftligt.

Det skrevne sprog – læse

 • gennem indlæring og træning af bogstaver og lyde konsolideres og automatiseres læsningen
 • kunne læse tekster af stigende sværhedsgrad med et alderssvarende indhold, og reflektere over forskellige slags tekster såvel skønlitterære som faglitterære
 • blive i stand til at anvende oversigtslæsning, punktlæsning og nærlæsning
 • benytte forskellige læsestrategier
 • kunne læse alene eller parvis, fx med henblik på fremlæggelse i klassen eller større grupper

Det skrevne sprog – skrive

 • skrive egne og fælles tekster
 • blive i stand til at stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer
 • anvende punktum, afsnit og replikgengivelse i egne tekster
 • træne for at kunne skrive sammenbundet grundskrift med øje for skriftens form, binding og hældning
 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik 

Sprog, litteratur og kommunikation

 • kende til forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden
 • have kendskab til, at sprogets opbygning
 • have kendskab til, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog
 • samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse
 • udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form