Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra idé over planlægning til udførelse. 

Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for også at styrke oplevelsen af tillid til egne muligheder. 

Faget skal bidrage til deres forståelse af samspillet med vor fysiske omverden og naturen ved inddragelse af områder som arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Dialog og samarbejde er vigtige i undervisningen.