Friskolen ligger i et fantastisk skønt naturområde med skoven som nabo. Omgivelserne er en naturlig del af hverdagen på friskolen både i timer og frikvarterer.

På vores skole prioriterer vi tryghed i hverdagen, fællesskabet, høj faglighed, fortælling og mange andre ting, som man kan læse mere om her på hjemmesiden.

Målet for skolens undervisning er, at børnene bliver hele og positive mennesker bl.a. ved at styrke:

  • deres selvstændighed
  • deres ansvarlighed over for hinanden og fællesskabet
  • deres kreativitet
  • deres åbenhed over for forskelligheder

Undervisningen gøres levende gennem fortælling, trivsel, kreative fag, fysiske aktiviteter i den omkringliggende natur og ved at bruge lokalsamfundet.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem forældre, børn og lærere.

Friskolens bus

Hover-Torsted Friskole har vores egen bus. Så er der ikke mulighed for at komme med en offentlig bus – ja så kommer vi gerne og henter.

Klasselokaler

Hover-Torsted Friskole har til huse i bygninger, der i sin tid husede den forhenværende folkeskole i Torsted. De ældste bygninger er fra 1920’erne og 1960’erne. Der er blevet bygget ekstra lokaler og en garderobe til i 2002.

Friskolen fremstår i dag med lyse og store lokaler. I de fleste klasselokaler er der projekter og whiteboards samt Smart Boards i to lokaler.

Biblioteket

Vi har et lille, men godt bibliotek med et fint udvalg af let-læsningsbøger, børnebøger, ungdomsbøger og faglitteratur.

Biblioteket er indrettet i skovens navn! Det er et fantastisk rum med reoler af rå træ, små udstillingshylder, ‘næsten levende’ træer på væggene og en hytte oppe i træerne!

Der er investeret i møbler af naturtræ, som passede godt ind i rummet.

Biblioteket bliver brugt som udstillingsrum, læselokale, bordtennisrum og hyggerum. Kort sagt et lokale med mange funktioner.

Legepladsen

Friskolen er omgivet af et stort udenomsareal. Her er der mulighed for at spille fodbold, rundbold osv. på boldbanerne i øst og vest. Tæt ved skolen er legepladsen, hvor der er mulighed for at gynge, klatre, kravle, balancere, hoppe på hoppepuden m.m.

Der laves ofte i forbindelse med vores arbejdsaftener forbedringer og flere udfordrende ting til legepladsen. Dette sker udfra ideer fra børnene, personalet eller forældrene.

Kunst på væggene

På Hover-Torsted Friskole vil vi gerne det praktisk/musiske i alle fag. Det er vigtigt, at skolen bærer præg af, at kreativiteten spirer rundt omkring os som skabende mennesker. Derfor er en af aulaens mange funktioner, at den altid er et udstillingslokale for kreative produkter fra fagene. Børnene skal have mulighed for at beundre, forundres og diskutere den aktuelle børneudstilling.

Hvis muligheden byder sig, så vil vi også gerne udstille andre steder i lokalområdet omkring Friskolen.

Skoven som nabo

Klausie Plantage er vores nærmeste nabo. En lille sti fører direkte over åen og op i skoven, som vi kan bruge rigtig meget i forbindelse med undervisningen. I forbindelse med lidt større projekter bruger vi desuden statsskoven.

Motionsløbet i oktober bliver afholdt i skoven. Friskolens motionsløb er et sponsorløb. Det vil sige, at vi hvert år skal ud og finde sponsorer til det projekt, vi nu måtte samle penge ind til dét år. Hvert andet år er det til noget skolen måtte have brug for; hvert andet år skal der løbes penge ind til et socialt projekt, eks. kræftramte børn, støtte et barns skolegang i Afrika o.a.

I emneuger er skoven som regel en vigtig medspiller, da det uvante rum skaber muligheder for andre måder at lære på og udfordre sig selv. 

Inden vi når op i skoven, har vi et lille stykke jord, hvor vi har plantet frugttræer og buske. Her står også en bænk, så vi kan sidde og se på de fine træer.

Antimobbestrategi

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. På Hover-Torsted Friskole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og meget fokus på trivsel.

Friskolen skal være et sted, både børn og voksne er glade for at være. Vi ønsker at skabe sammenhold og udvikle sociale kompetencer både hos klasser, grupper og det enkelte barn.

Vi har en tæt kontakt til alle vores elever dagligt, og har dermed mulighed for at følge godt med i elevernes trivsel. Vi har glade og trygge elever, og vi siger ”Nej til mobning”. Derfor arbejder vi løbende med børnenes trivsel og et forpligtende forældresamarbejde. Når man starter i 0. klasse på Hover-Torsted Friskole får man en skoleven fra en af de ældre klasser. En skoleven der kan hjælpe og guide. Er der i perioder behov for legegrupper, så aftales det i klasserne.

Vores indsats kræver opbakning. Det forebyggende arbejde er en proces i hverdagen. Det er ikke først når tingene evt. går skævt, at der skal gøres en indsats.

Skulle noget gå lidt skævt, kortlægger vi omfanget af drillerierne/konflikten. Klasselæreren – eller en anden voksen finder ud af; hvem/hvor mange er involveret, hvor har længe har det stået på, hvad er sket… – alt sammen gennem samtaler med eleven/eleverne og deres forældre. Efter aftale laves der en handleplan og evt. nye tiltag vedtages.

Efter en forældrekontakt bliver der fulgt op på konflikten – både med eleven/eleverne og forældrene.

Vi arbejder løbende med undervisningsmiljøet på Hover-Torsted Friskole og udarbejder hvert 3. år den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Den nye UMV bliver udarbejdet i oktober 2024.

Digital mobning

Som en del af Hover-Torsted Friskoles antimobbepolitik, indgår også en indsats mod digital mobning.

Før

For at forebygge digital mobning starter alle hverdage med, at alle elever samles til morgensang og samling. Vi synger, har fortælling, trivsel for hele friskolen og afholder vores summemøder. Fagdage og tværuger kan være på tværs af klasserne. Friskolen tager på ture og lejr for hele friskolen. Alt dette for at styrke fællesskabet og trivslen.

På Hover-Torsted Friskole skal eleverne aflevere deres mobiltelefoner når de kommer om morgenen, og må tage dem igen når de skal hjem. Dette er med til at styrke sammenholdet blandt eleverne.

Eleverne skal lære at bruge de digitale redskaber i skolearbejdet. Her lærer de også at forholde sig kritisk til de oplysninger, man f.eks. kan møde i en søgemaskine. Brugen af sociale medier er også en del af friskolens undervisning og opdragelse.

Friskolen deltager ligeledes i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud om bl.a. SSP-dage og SSP konsulenter.

Under

Oplever skolens lærere og ledelse at et barne mistrives eller der er forhold der kan virke krænkende, har vi pligt til at afdække og være nysgerrige. Det er klasselæreren der griber ind og taler med de involverede en af gangen. Er det muligt, samles de involverede elever til en fælles udredning og handleplan. Der bliver fulgt op med samtaler efterfølgende. Forældrede underrettes om forløbet og handleplanen.

Kan episoden ikke klarlægges eller afsluttes, kontaktes forældrene for et fællesmøde med elever, forældre, klasselærer og skoleleder. Skolelederen er ansvarlig for afholdelse og dagsorden. På mødet aftales en handleplan og opfølgning.

Efter

Det er friskolens opgave at afholde samtaler efterfølgende med de involverede elever og familier. Hvis det er nødvendigt, kan der gøres brug af konsultentbistand via RKSK fase2netværk.

Vi tror på, at forebyggelse er grundstenen i vores hverdag, og at eleverne skal lære at respektere hinanden.