Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Undervisningen veksler mellem teori, grammatik, tale og forskellige spil, der udbygger elevernes begrebsverden på tysk.

Lærebogssystemet ” Du bist dran” bliver benyttet i 5.-8. kl. Derudover arbejdes der med systemet ”Gut Gemacht.”

Undervisningen er for elever i 5. – 8. klasse