4 gange årligt sættes det normale skema ud af spil, og et særligt tema tages op. Her arbejder hele skolen udfra et fælles tema. Hvert år har vi bestemt, at der skal ligge en historisk emneuge, der giver mulighed for at arbejde med den historiske fortælling på en mere praktisk og kreativ måde.

I april bruger vi en emneuge som teateruge, hvor vi sammen laver et teaterstykke eller flere, der skal vises for forældre og andre interesserede til skolefesten sidst på ugen.

I de to øvrige emneuger er temaet ikke forudbestemt, og her er der plads til masser af gode ideer – der tit og ofte også kommer fra eleverne.

Børnene siger om emneuger:

  • At vi får viden om fortiden
  • At vi lærer at samarbejde
  • At vi må komme med forslag til emner
  • At vi lærer om natur/teknik, dansk, geografi……

Forældrene siger om emneuger:

  • Faglig og almen viden om de emner der er.
  • Medbestemmelse og demokrati, da børnene selv er med til at vælge emner
  • Øvelse i samarbejde i / på tværs af klasser
  • Giver tid til fordybelse i emnet