Hover-Torsted Friskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i Ringkøbing-Skjern kommune.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra forældrekredsen, og vælges demokratisk ved den årlige generalforsamling. Der er 7 medlemmer, som mødes med friskolens leder og en lærerrepræsentant ca. 9 gange om året.

Bestyrelsens opgaver og beføjelser kan du se i skolens vedtægter.

Bestyrelsen for skoleåret 2023/2024 består af:

  • Helle Andreasen (Laust i 8. kl., Thilde i 6. kl. og Sofus i 5. kl.)
  • Thomas Hykkelbjerg Christensen (Emilie i 2. kl.)
  • Anja T. Østergaard (Viggo i 6. kl.)
  • Marijke Koenraadt (Line i 0. kl., Sofie i 2 kl., og Emil i 4. kl.)
  • Benny Thomsen (Lærke i 7. kl. og Asbjørn 3. kl. )
  • Rasmus Tarpgaard Andersen (Hans i 0. kl. og Bjørk i 2. kl.)
  • Elena H. K. Jensen (Tilde i 6. kl. og Thea i 4. kl.)

I er ALTID velkomne til at tage fat i os, hvis I har spørgsmål til vores arbejde eller andet vedr. skolen.

Formanden kan kontaktes på 21902690. Bestyrelsen kan også kontaktes på bestyrelsen@htfri.dk.