Formålet med faget natur og teknologi er, at eleverne skal opnå indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Skolens fysiske beliggenhed ved skov, sø og å udnyttes så eleverne kan gøre erfaringer, iagttagelser, undersøge og eksperimentere og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og samarbejde. 

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både ude og inde.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem mennesker og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. 

Undervisningen er for elever i 0. – 6. klasse