Evaluering af undervisningsmiljøvurdering og trivselsundersøgelse 2021

I oktober 2021 blev der foretaget en undervisningsmiljøvurdering og trivselsundersøgelse for alle elever på Hover-Torsted Friskole. Vi havde igen i år valgt at bruge Undervisningsministeriets elektroniske undersøgelse, der dog blev i papirudgaven, da undervisningsministeriet arbejder på en ny udgave.

Alle elever fra 0.-8. klasse fik svaret på spørgsmålene og efterfølgende blev der valgt tre Undervisningsmiljøvurderingsrepræsentanter fra 7. og 8. klasse. De har sammen med skolelederen arbejdet med de to skolerapporter (0.-3. klasse og 4.-7. klasse).

Lærergruppen gennemgik resultaterne på lærermødet den 17. november og på bestyrelsesmødet den 17. november.

Her er hvad der fra begge sider blev observeret:

  • Vi har fortsat en børneflok der er glade for at gå i skole, de er glade for deres klasser og klassekammerater. Overordnet set har stort set alle børn en god skolegang på Hover-Torsted Friskole, men ganske få har givet udtryk for, at man er blevet drillet. Det er noget vi tager fat på her og nu – alle børn skal være glade for at komme i skole.
  • En stor del af børnene føler de klarere sig godt i skolen, men enkelte giver udtryk for, at de ikke er med til at bestemme hvad der skal laves i timerne. Der er tidligere blevet arbejdet med synliggørelsen af den demokratiske proces – og det er et punkt vi altid skal arbejde med.
  • Både lærergruppen og UMV-repræsentanterne observerer, at en del elever ikke syntes at lærerne kommer helt præcist til undervisningstimerne. Det er et punkt der bliver set med stor alvor på, og gjort noget ved her og nu.

Konklusion og handleplan

Ud fra resultatet af undersøgelsen kan vi se, at børnene på Hover-Torsted Friskole generelt trives – både mentalt, men også i det fysiske miljø.

Der er mange områder, der er yderst tilfredsstillende for Friskolens undervisningsmiljø og trivselsmiljø. Men vi har valgt at det overordnede tema for de kommende 3 skoleår er Trivsel. Trivsel med nogle underpunkter.

Så for skoleåret 2021-2022, 2022-2023 og 2023-2024 skal vi arbejde med:

Trivsel – med fokus på forskellighed, medbestemmelse, klassero, fællesskab og sprog.

Dog vil vi allerede nu skyde nogle ”her-og-nu-punkter” i gang:

For lærerne:

  • Komme til tiden
  • Støtte op om eleven
  • Medbestemmelse

For eleverne:

  • Komme til tiden
  • Synliggørelse af medbestemmelse

Torsted, januar 2022

Tina Sønderskov

Skoleleder