Formålet med undervisningen i billedkunst er, at børnene ved at være billedskabende og analyserende bliver i stand til at bruge billedsproget som et kommunikations- og udtryksmiddel, og at de opnår en bedre forståelse af verden omkring dem. Billedkunst er med til at udvikle børnenes kreativitet og æstetiske dannelse.

Børnene skal arbejde med plane og rumlige billeder. De skal stifte bekendtskab med den digitale verden, kunstperioder og relevante kunstnere fra disse perioder. Vi arbejder med mange forskellige teknikker og materialer, og vi eksperimenterer og udfordrer os selv og hinanden hele tiden. Billedkunst er med til at udvikle børnenes evne til at kunne arbejde selvstændigt, men også at kunne arbejde sammen med andre i den skabende proces. 

Når processen med at skabe billeder er færdig, skal produktet fremvises. Det er vigtigt, at børnenes produkter bliver udstillet – både på skolen, men også af og til andre steder i vort lokalområde. I skolens ugebrev Hot News bliver der også skrevet om forløb i billedkunst.

Undervisningen er for elever i 0. – 6. klasse.