Beløbet fastsættes en gang om året af bestyrelsen og udgør p.t. kr. 1200,- for første barn, 350 kr. for andet barn og 3. barn gratis. Betaling skal ske månedsvis forud, men kan også ske forud for en længere periode. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig PBS.