Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge.

Undervisningen vil bære præg af varierede arbejdsmetoder, hvor eleverne vil forøge deres ordforråd og videre udvikle deres sprogegenskaber både mundtlig og skriftligt. Der vil blive arbejdet med grammatikken både gennem it og leg. Især den mundtlige del vil spille en stor rolle i de første år, herefter vil den skriftlige del blive en lige så stor del af undervisningen. 

Der vil blive arbejdet med emner såsom familie, forskellige kulturelle områder, traditioner samt mange andre. For os er det vigtigt at eleven bevarer lysten til at ville lære et fremmedsprog og få en indsigt i den engelsktalende del af verdenen.

Undervisning i engelsk starter i 0. klasse