På Hover-Torsted Friskole står børnene for rengøringen af flere områder. Hver fredag sluttes ugen af med rengøring af klasselokaler, fællesområder samt faglokaler. Børnene tjener penge til rengøringskontoen – en konto de i fællesskab råder over. For disse penge kan man søge et børneudvalg om nye bordtennisbat, sjippetove eller måske en fælles tur for hele friskolen. 

Børnene siger om rengøring:

  • At samarbejde
  • At der bliver rent
  • At vi lærer at gøre rent
  • At vi har penge til at købe, det vi gerne vi have

Forældrene siger om rengøring:

  • Lærer at gøre rent og holde tingene i orden
  • Ansvarlighed og respekt for skole, ting og omgivelser
  • Respekt for andres arbejde
  • Samarbejde på tværs af alder og klasse, hvor store hjælper små
  • Gennem en demokratisk proces får børnene medbestemmelse over de penge, de tjener ved rengøring