3K er helt overordnet et fag, der har sigte mod at give eleverne en forståelse for, hvad der er godt for kroppen, så de i fremtiden kan træffe beslutninger, som er rigtig for dem hver især, på et oplyst grundlag.

I 3K vil vi altid have både en teoretisk del og en aktiv/praktisk del. Der kan, for de stores vedkommende, også være hjemmeopgaver eller undersøgelser, der skal laves fra gang til gang.

3K er et sammensat fag, hvor vi skal være aktive hver uge. I sommerhalvåret foregår den aktive del på skolens udendørsarealer, hvorefter de ældste elever også skal i bad. I vinterhalvåret er vi indenfor i Hover Fritids- og Kulturcenter, hvor vi også – for alles elevers vedkommende, har fokus på at eleverne går i bad efter aktiviteterne. Netop det at gå i bad sammen med andre, er en central del af faget. Eleverne skal have et naturligt forhold til at kroppe er forskellige, og det skal vi være åbne og positive omkring.

Kost er fokus på at eleverne lærer, hvad forskellige typer af fødevarer indeholder, og hvordan fødevaresammensætningen og en aktiv livsstil indvirker på både krop og sjæl.  Vi skal tale om, hvad kroppen har brug for, og hvordan den arbejder. Vi skal tale om et sundt måltid og om nydelse. Vi skal finde eller dyrke glæden ved bevægelse og opleve at vores kroppe alle kan noget forskelligt.