Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Fagets skal i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Undervisningen skal bygge på elevernes egen viden og forståelse, og skal udvikle deres interesse og nysgerrighed over for geografiske sammenhæng, og give dem lyst til at lære mere. Samtidig give dem en forståelse af fremmede kulturer og vores verdensbillede.

Undervisningen ligger i 7.-8. klasse, og vi bruger bogsystemet ” GEOS ” fra Gyldendal.