Hover Torsted Friskoles Støtteforening blev stiftet d. 11. nov. 1991 , for at også andre end forældre kunne have mulighed for at støtte op om friskolen.

Medlemmer kan være kommende, nuværende eller forhenværende forældre, men også mange bedsteforældre og folk med tilknytning til de to sogne, som ikke har børn eller børnebørn på friskolen, er medlemmer af støtteforeningen. 

Støtteforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer, heraf mindst to fra Hover, mindst to fra Torsted, og et medlem udpeges af bestyrelsen for Hover Torsted Friskole.

Medlemskontingent er 100 kr. 

Støtteforeningen har som formål at støtte friskolen med økonomiske midler, oftest til indkøb af ekstraordinære ting, som kan gøre dagligdagen på friskolen sjovere og bedre for både elever og lærere, og hjælpe til, når der kan bruges en ekstra hånd.

Støtteforeningen har gennem årene skaffet penge ved forskellige arrangementer, bl.a. Rock i Ringkøbing og foredrag.

Hvert år i august arrangerer 2 friskolers støtteforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune et cykelløb. Se nærmere på www.smukcykel.dk