Årsberetning til friskolen 2021/2022 til generalforsamling d. 31. marts 2022

Af formand Helle Andreasen

Kære alle.

I løbet af de sidste par år har alt været vendt på hovedet, og så kan man godt savne den helt gamle og uomstillelige, trivielle, kedelige, men samtidig genkendelige og dejligt forudsigelige hverdag.. Dan Turell skrev i 1984 Hyldest til hverdagen. Noget af digtet lyder således:

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter

Det er et digt, man skal prøve at læse, for det er i høj grad vedkommende lige nu, hvor vi trods at restriktionerne er slut, stadig må være omstillingsparate, f.eks. hvis mange af kollegaerne er syge, hvis der ikke er andet end halvdelen af klassen i skole, eller hvis børnene er lidt , og man igen må have en hjemmedag.

Man kan da også blive ualmindelig ramt af, hvor hurtig hverdagen igen overmander os. Mon vi lærer at finde en middelvej.

Jeg skal fortælle om endnu et år, hvor meget har været udsat eller aflyst. Men alligevel har vi i bestyrelsen været i fuld gang.

Lad os prøve at gennemgå året

  • Til generalforsamlingen fik vi hele tre nye medlemmer i Bestyrelsen, Nadia, Elena og Anja. Desværre fik vi kun kortvarig glæde af Nadia, som måtte trække sig. Vi håber, hun får lyst til at melde sig en anden gang. I stedet fik vi Klaus Kristensen ind. Det har været dejligt med jeres nye spørgsmål og vinkler på tingene. Tak for samarbejdet sammen med jer. Jeg glæder mig altid til vores møder.
  • Da sommeren kom fik vi heldigvis afholdt en dejlig sommerfest, hvor vi fik sagt farvel til de skønne 8. kl. elever, der skulle videre i verdenen. Vejret var dejligt, og der blev snakket rundt omkring. Jeg tror alle nød at være sammen igen.
  • I efteråret havde vi en lærer-bestyrelses dag, hvor der blev arbejdet med Lego, og snakket om vores forskellige styrker. Der blev snakket om, hvad vi kunne forlange af hinanden og af jer forældre. – JA jer! Hvad er friskole er for en størrelse, og hvad betyder det at sige ja til at være friskoleforældre. For ja, kære forældre det er mere end bare at sende børnene i skole og så betale regningen, når man vælger en friskole. For at vores skole er et godt sted at være, er det skisme vigtigt, at man støtter op om arrangementer og arbejdsaftner. Det giver fællesskab, venskaber og tillid til, at man altid kan ringe, hvis noget klemmer.
  • Vi fik afholdt begge arbejdsaftner i løbet af året. Vi håber at tilslutningen her efter covid bliver stigende, da der er brug for alle kræfter, for at holde denne skole flot og kørende. Så derfor glæder vi os til arbejdsaften d. 5/5-22, hvor vi forventer at alle familier selvfølgelig stiller klar, og kan man ikke, kan man sagtens få en anden opgave. Vi har nemlig opgaver nok.
  • Af andre ting bestyrelsen har været i gang med kan nævnes at, vi har været i gang med en gennemgang af alle 4 dokumenter som vi arbejder ud fra. Vedtægterne, forretningsorden, årshjul og bestyrelsesopgaver.
  • Vi har deltaget i møde omkring kommunes nye veje for det specialiserede område. Vi får et nyt logo som meget snart er klar.
  • Og så begynder Legepladsen endelig at tage form, og vi har fået hængekøjer, terrasse og klatrestativet færdig. Benny og Peder fik bygget en svævebane, som er rigtig eftertragtet. Valter er i gang med at gøre klar til en ny go-card bane, der skal gøres klar til på arbejdsaftenen. Af andre planer kan nævnes, at vi arbejder på en læringsbane, med bogstaver og tal og en ny sandkasse. Vi har også lige fået et tilskud på omkring 75.000 fra friskolens støtteforening til en junglebane. Tak for det.

Børn, lærer og hverdagen

Lige før jul blev børnene endnu engang sendt hjem til tidlig juleferie eller var det hjemmeundervisning? Her på skolen blev det løst med en omgang hyggeopgaver, så bl.a. værelserne var klar til jul. Heldigvis var perioden kort og hverdagen indtraf igen.

Det er en fornøjelse igen at komme på lærerværelset og mærke den gode stemning mellem børnene og de voksne. Her er gode grin og altid en hjælpsom hånd at få. Vi har bare en helt særlig lærerstab, der har været i stand til at klare en lang periode med selv at dække timerne af for Stella, der blev sygemeldt. Desværre trak sygemeldingen ud så lang tid, at vi blev nødsaget til at opsige samarbejdet. Heldigvis var Hanne T. villig til at komme tilbage til skolen, og jeg ved det har betydet meget for både elever og forældre at få en rigtig vellidt og faglig dygtig lærer tilbage. Jeg tænker også at Peter Slet har været mere her på skolen, end på sit seminarie. Kære Hanne, Hanne, Peter, Peter, Maria, Tina, Debbie, Grete, Dronningen af Hee (aka Helene), Sally, Birger og Inger, I har igen i år været superseje til at få alle ender til at hænge sammen. I er et super team bestående af mange forskellige typer, evner og alle med jeres egen faglighed, som I brænder for at videregive vores børn. I sætter jer selv i spil hver dag i forsøget på at skabe børn, der bliver dygtige livsduelige (verdens)borgere i det samfund, de skal træde ud i og engang være medskabere af.

Der kan være hårde dage, hvor lige meget, hvordan man prøvede og vendte og drejede tingene, så gik det ikke. – Og heldigvis er der dage, hvor alt spiller. Jeg tror på, at I spiller hinanden gode og ikke er bange for at give hinanden god kollegial sparring, så alle kan blive så dygtige som mulige. Det er dejligt, at man kan ringe, skrive eller mødes og få en snak omkring børnenes problemer, eller noget man undre sig over. Tak for jer.

Skoleleder

Endnu en sygemelding ramte i slutningen af efteråret af vores kære Birger. – Og vi er nogle, der ved at vores skoleleder ikke lige er typen, der lader stå til. Blandt andet fordi hun også besidder titler som: vandspandstømmer i biblioteket, når det dryppede fra vorses tage, Corona-restriktions-fortolker, HR, der står for nybagte boller, nærlæser af principper af kommunens Nye veje, Vikar og meget meget mere. Så kan sådan et par ekstra pedel opgaver selvfølgelig ikke slå Tina ud af kurs. Det var dejligt at dig og også Erik kunne få tingene til at glide. Men tror nu også, det var en lettelse, at vi fik hyret Peder Hald ind som (cykelvikar)/ timepedel. Jeg ved at timerne på kontoret nok skal blive brugt. Det virker til at det går helt godt med at holde ham i gang.

Selv superwoman, må dog have hjælp ind imellem, men hvem skulle tro, at det var med at få holdt feriedage. Godt du har nogle gode medarbejdere, der kan minde dig om at huske at lade op indimellem.     (-nu kan vi alle lige huske dig på det)

Opfordring

Så vil jeg, som sidste år, opfordre til, at vi altid stiller sig undrende overfor, det vi oplever som anderledes, mærkeligt, eller noget vi er uforstående overfor. –

Og kære forældre vær altid klar over, at jeres barn ser verden fra deres synsvinkel, og at det sjældent er den hele sandhed. Man kan altid starte med ordene – “Mit barn fortæller sådan og sådan, men hvordan oplevede I situationen?” For at have en konstruktiv kommunikation, der giver godt samarbejde, skal vi altid bevare den gode tone.

Frivillighed

Det er frivilligheden, der løfter vores skole og gør den helt speciel. Derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle dem, som giver en hånd med, forældrene, kaffedamerne, busbanden og alle andre, der bare giver en hånd med, når det er nødvendigt. Især har vi oplevet at folk stillede op, da vi for anden gang skulle have et hold hjælpere til at give den gas med at få skiftet tag. Tømmer Møller pressede os ind i hans fulde kalender, da han da ikke synes, det kunne blive ved med at gå med det utætte tag!

Vi vil så gerne lære jer nye forældre at kende, hvilket har været svært i covid-tiden. Det kræver også at vi gamle forældre ikke altid sætter os ved de kendte. Vi har alle ansvaret for at inddrage de nye.   

Afslutning

Vores børn har igen i år været udsat for lidt af hvert og har med god støtte klaret det med bravour -næsetest med lange pinde, med korte pinde, test hjemme og forældresamtaler over nettet. Jeg tror ikke vi kommer til at savne noget af det. De klarer udfordringerne og omstillingerne, fordi de har en tryk og sikker base, hvor de får hjælp, når det er svært.   

Vi glæder os til at komme i gang med et nye år, med det fællesskab der gør at vores skole spirer. Vi ser frem til fællesspisninger, arbejdsaftner, julehygge, teater, bedsteforældredag, frivillig brunch, åbne morgensange, forældremøder og meget mere.

Så synes jeg vi lige skal slutte med at rejse os og give vores lærerstab en hånd for deres gode arbejde.

Tak til Poul og Søren for jeres store indsats og engagement i skolebestyrelsen. Det har bare været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Poul du er en uovertruffen fyrmester og jeg tænker at du måske skal beholde den tjans. Det passer jo lige med at du kører forbi. Det bliver svært at erstatte. Du er altid klar til at hjælpe og især med de praktiske opgaver og har gerne både stiger og andre sager med i traileren.

Søren er manden, der får opgaverne gjort.  Der er altid styr på det, du tager dig af. Du er også god til at udtale dig om de ting du synes er vigtige og ikke bruge tid på unødvendige diskussioner. Videre- der er ingen der læser det, er et af de sætninger der falder, når vi har skullet udfylde dokumenter. Du er også god til at komme med anderledes betragtninger på ting vi altid har gjort.

I har været et kæmpe aktiv for bestyrelsen og jeg vil ønske jer det bedste fremover.