Årsberetning (2022-2023) til generalforsamling d. 30. marts 2023

Af formand Helle Andreasen

Kære alle

Endelig et helt almindelig år, og så alligevel.  

Når man skal huske et helt år tilbage, kan det hurtigt knibe lidt med hukommelsen. Måske er det et godt tegn. For hvis man kunne huske alt, har vi måske lavet for lidt.

Søren og Poul gik ud og to helt nyfriske kræfter kom ind. Det var noget af en overraskelse for dem begge, og noget, vi i år har besluttet at foregribe ved at opfordre til, at I spørger sit valgte mål om vedkommende nu også har lyst til at tage denne fantastiske rolle. Men Thomas og Rasmus I er gået til opgaven med åbent hjerte, mandsmod og måske lidt sved på panden. Tak for I tog handsken op.

Kære ansatte

I er seje. Tak for den indsats, I alle yder hver dag med vores børn, guldklumper, møgunger og hvad de ellers kaldes. I er med til at skabe et læringsfællesskab omkring børnene, som er med til at skabe dem som de mennesker, de udvikler sig til senere i livet. I forbereder rugbrødsdage fuld af den læring, som lager sig, uden vi bemærker det. I forbereder udflugter og specielle dage der sætter sig som dejlige minder. Jeg håber at forældrene ind imellem husker at sende en tak eller ros, når vi er heldige at få en mail om, at vi tager på tur ind og ser håndbold med TTH og laver en hyggetur eller et opkald omkring barnets trivsel eller opførsel. I gør hinanden gode og vi forældre kan gøre dem endnu bedre. For alle bliver glade af at mærke, at der bliver sat pris på det arbejde man udfører.  

Uden jer var ingen drift af skolen, ingen profil og ingen sjæl.

Tina du går forrest i hverdagen for børn, voksne og også i samarbejdet med bestyrelsen, for du er den sammenhængskraft, der skaber forbindelsen mellem lærernes drømme og bestyrelsens formåen.

Det kræver stålfasthed, robusthed, og sejhed altså coolness at lede en skole. Jeg har før fortalt om de mange roller, du formår at gå ind i. Nu slipper du efter sommerferien for rollen som mor- i hvert fald her på skolen, da sidste barn går ud. Det bliver anderledes, spændende og måske også rart nok. Med alt det du gør for skolen, også uden for arbejdstid er der ingen tvivl om, at dit hjerte banker for vores skole, og for at drive en fri skole, hvor vi kan sende dannede robuste børn med gode værdier ud i verden, når de er færdige her. Så Tina tak for, at vi har dig som skolens forkvinde og ikke mindst vores wingwoman, der har styr på alt.

Tak til bestyrelsen og de frivillige

Kære bestyrelse tak for at jeg er så heldig at arbejde sammen med jer. Vi har alle vores profil og vores egenskaber, som vi hver især byder ind med. Jeg tror kun at man ved, hvor meget bestyrelsen går og ordner, når man sidder der, men det føles ikke som en byrde, med jer på holdet. I er så seje og har altid ja-hatten på og alle er hurtige til at tage opgaver. I er for seje.

En stor tak skal lyde til alle vores frivillige hjælpere. Nogle stopper og nye kommer til, og om man hjælper med stort eller småt er hjælpen altid god og værdsat. Uden vores Busbande ville vi ikke have kunnet tilbyde den service at hente børn uden for den kommunale busrute.

Året, der gik…

Vi tog sidste år en beslutning om at eleverne her på skolen gradvis skulle medbringe egen computer. Her næste skoleår er det fra 6. kl. og op, der skal have erhvervet en. Elena er på opgaven med at lave en aftale om fælles indkøb, hvis man er interesseret.  

Vi har haft to dejlige arbejdsaftner. Med en fredag i år som desværre ikke gav så mange tilmeldte, men til gengæld var der en anden afslappethed, da folk ikke skulle hjem og op på arbejde. Der var god tid til at sidde og snakke til sidst. Hyggen var i top mens arbejdet blev lavet.

Vi har haft en lærerbestyrelsesdag, hvor vi havde hjernestorm på, hvordan vi udnytter husets rum bedst muligt. Vi gik i grupper rundt og lod alle idéer komme i spil. Det blev til, at vi nu er i gang med en større omrokering. 0-1. kl. er blevet til lærerforberedelse/ materialerum. Nogle af klasselokalerne er flyttet, så de alle ligger samlet omkring aulaen. Det gamle depotrum er det næste, der står for tur, hvor der skal nyt loft og lys op og når gulvet kan ses skal der tages stilling til det. Og fordi vi alle har været involverede, har det været en rigtig fed proces. Så tag gerne en tur rundt i huset og se jer omkring.

Vi er 4 og Tina, der har deltaget i bestyrelseskursus i Herborg, hvor vi har hørt om regler og ikke mindst set hvordan en anden friskole ser ud.

I hemmelighed planlagde vi en jubilæumsfest for Tina. At lærerne bare var helt med på at tage røven på Tina med et surprice jubilæum og at familien gik 100% op i at give hende en fantastisk eftermiddag, var bare så fedt at være med til. Vi håber at du Tina havde den dag, du kunne ønske dig. Det var så velfortjent.

Første skoledag var i år var noget særligt med fejringen af 3 jubilæer, skolens 30 års, Tina 25 år og bus Lis der har kørt vores børn i 25 år.

Vi har hjulpet med Høstmarked og fik det nye logo færdig og fik det solgt til høstmarkedet. Der var en god opbakning, og jeg synes, det er noget godt tøj. Vi har ikke sat priserne efter at tjene på det, men så mange fik lyst til at købe det og vores logo kom rundt i verden.  

Noget der har kunne vise at vi alle er forskellige, har været skolens tiltag om udfordrinsdage, hvor især udfordringen omkring March mod ensomhed delte vandene. Der var pludselig meget på spil og nogle forældre kom på banen. Jeg tror meget handlede om en usikkerhed omkring info og om hvor meget børnene nu kunne klare. Jeg ved, at ingen i vores stab er ude på at få børnene til at fejle. At udfordre vores børn er ikke et tiltag for at få dem ned med nakken, men omvendt at få dem til at føle at de lykkes. Ofte er de børn, der har det svært i skolen mange forcer, som netop får lov at skinne disse dage. At blive kastet ud en lidt uoverskueligt udfordring, er ikke kun noget man kommer til at møde her og det er med tanke om at skabe robuste børn, der tror på sig selv og egne evner. Samtidig er det at lykkes i et fællesskab en ret vidunderlig følelse

Vi forældre skal huske på at børn kan dobbelt så meget som far tror og 20 gange så meget som mor tror.

Så en opfordring herfra er, at vi ikke bare er imod fra start, men forholder os undrende til, hvorfor ting nu engang er bestemt, som de er. På vores skole er altid plads til, at man tilpasser sig for at lykkes og der blev lyttet og ruten ændrede sig.

Om man gik 10-20 eller 30 km blev turen en succes med trætte børn, der forhåbentlig fik følelsen af at lykkes og overvinde sig selv.

Vi har i november sagt farvel til skolens pedel, Birger, som altid havde tid til en kop kaffe og et bolche på lager. Børnene var rigtig glade for ham og desværre har sygdom gjort, at han ikke har været i stand til at komme på skolen og få det farvel han fortjente. En skole uden pedel er ikke nem at drive og heldigvis er Tina jo ikke ueffen, og kan da også trække på kræfter hjemmefra, men heldigvis sagde Peder Nielsen ok til at blive købt ind nogle timer ugentligt og bestyrelsen pulser med den næste strategi for pedelarbejdet her på skolen.

Julehygge i år blev nytænkt med ny starttidspunkt, og hvor de frivillige var inviteret med i stedet for den årlige brunch, der blev aflyst pga. for lidt tilmeldte. De har givet udtryk for, at de synes det var hyggeligt, så mon ikke vi inviterer dem igen i år.

Stort forældremøde har også i år været noget anderledes, da bestyrelsen fik to værksteder, som vi brugte til at få hørt om jeres tanker og holdninger til forskellige opgaver og arrangementer her på skolen. Det har givet stof til eftertænksomhed og et opråb.

De opgaver I får, er I forpligtiget til at være med til. Hvis man ikke har mulighed for at være til en opgave er man forpligtiget til at bytte. Det er ikke nok bare at melde fra. Det er surt for de tilbageværende at skulle løfte opgaven alene, og der er mange opgaver man kan bytte med. Man ved opgaverne i god tid. Så ingen undskyldning.  

Vi har stadig et legepladsudvalg, der arbejdet med løbende fornyelse og i år fik vi en Tarzanbane, der blev sponsoreret af støtteforeningen, så der er god grund til at melde sig ind, der også for bedsteforældre. Og hvis nogen skulle sidde og have lyst til at deltage i udvalget, kan vi sagtens finde en plads.

Tak til Klaus, som træder ud af bestyrelsen

Sidst vil jeg sige Klaus K, der træder ud, en stor tak for indsatsen. Han har været god til at hjælpe med lige at undersøge nogle priser og få fat i diverse sager. Det var dejligt at han trådte til som suppleant, da der var behov for det. Han kunne ikke være her, men vi har været forbi med en lille gave til ham.