På Friskolens summemøder har alle børn mulighed for at komme med punkter til dagsordenen, som de ønsker at diskutere med de øvrige børn og lærerne. Det er de ældste børn, der laver referat og er ordstyrer. Alt kan diskuteres på disse summemøder – eks. regler i dødbold, ønsker til legepladsen, fælles ture for hele skolen osv.

Referaterne bliver læst op for børnene og sættes i Hot News umiddelbart efter. Efterfølgende hænges de også op, så børnene har beslutningerne lige ved hånden.

Børnene siger om summemøde:

 • Diskutere
 • Snakke om tingene
 • At sige sin mening
 • Demokrati
 • Debatter
 • Medbestemmelsen styrkes

Forældrene siger om summemøde:

 • Medbestemmelse
 • Ansvarlighed
 • Fællesskab
 • Debat
 • Dialog
 • Alle har lige mulighed for at udtrykke sig
 • Åbenhed for forskelligheder