ALLE ELEVER SKAL MEDBRINGE ET PAR HØRETELEFONER TIL DERES COMPUTER ELLER MOBILTELEFON

Uge 40

Matematik til mandag: Lav opgave 1 og 2 på denne side

Geografi til mandag: lav opgaver på side 22-24 i Pirana

Dansk til mandag: Lav resten af læseopgaverne i “Læsestrategier” – overblikslæsning og punktlæsning. Det afleveres til Hanne T mandag

Samfundsfag til mandag: Partifremlæggelser. Vi bruger 15 minutter på at finpudse vores fremlæggelser, før vi begynder, så mangler man meget endnu, er det lektier.

Onsdag:

Dansk : Læse bogen “Hvis der var krig i Norden” færdig til i dag

Uge 39

Tysk 8. klasse til torsdag den 29. september: Papir (Sein und haben – Eine Wiederholung) printes ud og afleveres til Hanne T i første time
Dansk onsdag: Løs opgaver og læs om de to første læsestrategier (nærlæsning, skimmelæsning) – udleveret kompendie

Biologi: Gør jeres tegninger af dyre- og plantecellen færdige, tilføj cellernes organeller, og definer celleorganellernes opgaver hjemme inden tirsdag.