Her kan du læse den selvejende institution Hover Torsted Friskoles VEDTÆGTER

Offentliggjort på Hover-Torsted Friskoles hjemmeside den 11. september 2019, men godkendt på en generalforsamling den 28. juni 2019.