Roen har sænket sig over friskolen. 0.-6. kl. er taget hjem på påskeferie, mens 7.-8. kl. lige sveder lidt i hallen i Hover et par timer endnu – inden der også står påskeferie på deres program. Dagen startede med et påske-ægge-gække-løb, hvor alle grupper heldigvis fik løst de 10 opgaver rigtigt og fandt frem til det rigtige kodeord. Et rigtigt kodeord udløste en lille chokoladepåskehare:-)

I går aftens havde vi generalforsamling. Tak til alle jer der valgte at bruge en aften på jeres børns friskole. Klaus Kristensen havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Tusind tak for din tid i bestyrelsen – tak for gode snakke og en masse planlægning. Efter aftens valg var det klart, at der var genvalg til Helle Andreasen, Elena Hedegaard og Anja Østergaard. Ny i bestyrelsen blev Marijke Koenraadt. Derudover sidder Benny Thomsen, Thomas Hykkelbjerg og Rasmus Andersen også i bestyrelsen.

Bestyrelsen har handlet hurtigt og afholdte allerede i går aftes deres konstituerende møde.

Formand blev Helle Andreasen, næsteformand er Elena Hedegaard og kasserer er Thomas Hykkelbjerg.

Her er et referat fra generalforsamlingen:


GENERALFORSAMLING – Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 – 22.00

 1. Valg af dirigent
  Søren Vindelbo
 2. Valg af referent
  Elena Hedegaard Kjær Jensen
 3. Skolelederen har ordet
  Tina Sønderskov holdt tale om forgangne år.
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
  Helle Andreasen (formand) aflagde beretning.
  Den offentliggøres på skolens hjemmeside.
  Der altid plads til nye i legepladsudvalget. Interesserede kan melde sig til Helle.
 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab for 2022
  Kasserer Thomas Hykkelbjerg Christensen fremlagde.
  Årets resultat er et underskud på 270.002 kr. Det var forventet. Pengene er brugt på
  til lærertimer, større udgifter til storlejer, reparation af tag, undervisningsmaterialer
  (øgede udgifter). Vi har 2.2 millioner i likvid beholdning. Indestående er kun faldet
  med ca. 100.000 kr. Fordi vi har fået mange flotte donationer fra fx støtteforeningen,
  Vestjyllands smukkeste cykelløb, Spjald Brugs, Hover Sparekasse fond. Disse penge
  indgår ikke til driftsudgifter. De bruges til at gøre lidt ekstra for eleverne. Regnskabet
  kan rekvireres hos Tina.
 6. Bestyrelsen forelægger budget 2023 til orientering
  Kasserer Thomas Hykkelbjerg Christensen fremlagde.
  El, vand, varme er steget. Derfor er øget udgifter fra disse ting fremskrevet.
  Bussen er afbetalt. Depotet skal istandsættes. Elevantallet er nogenlunde status quo.
  Skolepengene hæves med 100 kr. for første barn. Det er ikke steget siden 2016.
  Budgetteret underskud 120.000 – 130.000 kr. for næste skoleår.
  Vi kender ikke procentsatsen til tilskud endnu.
 7. Tilsynsrapporten v. Agner Lund
  Agner kunne desværre ikke deltage. Tina orienterede i hans fravær.
  Tilsynsrapporten skal først være færdig i maj. På skolens hjemmeside kan nyeste
  tilsynsrapport findes, når den er klar. Han er på tilsynsbesøg ca. 3 gange pr. år.
  Alt er som det skal være. Engagerede lærere. Involverede elever.
  Agner er genvalgt for en ny 2 årige periode. Fra 2023-2025. Han kan ikke genvælges
  herefter, da man kun må sidde 6 ud af 10 år på samme skolen.
  Hover-Torsted Friskole, Torstedvej 44, Torsted, 6980 Tim – 97 33 30 50
  www.hovertorstedfriskole.dk – Kontakt@hovertorstedfriskole.dk
 8. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg fra bestyrelsen: Helle Andreasen, Anja Østergaard, Klaus Kristensen og
  Elena Hedegaard Kjær Jensen
  Valgt er: Helle, Anja, Elena, Marijke Koenraadt.
 10. suppleant blev Jesper Østergaard. 2. suppleant blev Luise Koenraadt
 11. Eventuelt
  Første skoledag er tirsdag d. 15. august.
  Eleverne skal i skole næste år den dag, der tidligere hed Store bededag. Da de ikke
  skal have 201 skoledag men fortsat 200, vil den ekstra dag ligge i forbindelse med
  juleferien.

Idræt efter påskeferien

Efter påskeferien har vi igen idræt udendørs på og ved friskolen. Så eleverne skal huske tøj efter vejret. 4.-8. kl. skal også huske håndklæde og skiftetøj.

Lidt info om næste skoleår

Første skoledag bliver tirsdag den 15. august 2023 og sidste skoledag bliver torsdag den 27. juni 2024.

Referat fra summemøde den 29. marts 2023

Muldvarpeskud: Det kan vi godt få lov til 7-8

Fodboldbanens tilstand: målene rykkes for at forbedre banen

Bordfodbold: Multibor, bordtennisbord: bolde findes, multibord ønskes

Fodbolddommer med kort: spil renere og blandede hold

Besøg i klasserne: man må ikke være i hinandens klasser, man skal vise hensyn

Ris og ros: tak for god opvisning

evt.

Referat skrevet af Dirch

Weekendrengøring

Lørdag den 1. aprilTheresa og Jesper
Helle og Thomas
Lørdag den 22. aprilViktoriia og Jurii
Carina og Kristoffer
Lørdag den 29. aprilAnja
Betina
Helle og Rasmus